معنی کلمه چموردوچی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
چموردوچی . [ ] (اِخ ) نام طایفه ای از طوایف ترکمن ایران که در حدود 50 خانوار میباشند و در شمال کتول سکونت دارند. (از جغرافیای سیاسی کیهان ص 102).