معنی کلمه قرعون در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قرعون . [ ق َ ] (اِخ ) دهی است میان بعلبک و دمشق . (منتهی الارب ).