معنی کلمه زلج در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
زلج . [ زَل ْ / زَ ل َ ] (ع مص ) زلج المکان زلجاً و زلجاً (از باب سمع)؛ لغزان شد آن جای . (ناظم الاطباء).