معنی کلمه خر در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
خر. [ خ ُ ] (اِ) مخفف خور و آن آفتاب باشد. (از ناظم الاطباء) (از برهان قاطع).

(ص ) واجب . سزاوار. روا. شایسته . درخور. (از ناظم الاطباء).