معنی کلمه الکیم در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
الکیم . [ اَ ] (اِخ ) کاهن بزرگ یهودیان . وی این منصب را بطور غیرقانونی بکمک آنتیوکوس اوپاتور حکمران سوریه (162 - 163 م .) بدست آورد و در عرض سه سال حکومت فلسطین را دچار مصائبی کرد.و رجوع به قاموس الاعلام ترکی ج 1 ص 334 شود.