معنی کلمه نبلاء در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
نبلاء. [ ن ُ ب َ ] (ع ص ، اِ) ج ِ نبیل . رجوع به نبیل شود.

ج ِ نبل ، بمعنی با فضل و بزرگی . رجوع به نبل شود.