معنی کلمه پلنگ دره در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
پلنگ دره . [ پ َ ل َ دَ رَ ] (اِخ ) دهی جزء دهستان بهنام پازکی در بخش ورامین از شهرستان تهران . در 4هزارگزی شمال ورامین . دارای 210 تن سکنه . (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 1).