معنی کلمه شرشرة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
شرشرة. [ ش َ ش َ رَ] (ع اِ) یکی شَرشَر. (اقرب الموارد). رجوع به شرشرشود.

(اِخ ) نام مردی . (منتهی الارب ).