معنی کلمه سحسوس در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
سحسوس . [ س َ ] (اِ) فرفوریوس کتابی بسریانی در هفت مقاله در عقل و معقول رد بر سحسوس نوشته است . (فهرست ابن الندیم ص 354).