معنی کلمه چمن رنگ در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
چمن رنگ . [ چ َ م َ رَ ] (اِخ ) دهی از دهستان قلعه عسکر بخش مشیز شهرستان سیرجان که در 4هزاروپانصدگزی جنوب خاوری مشیز بر سر راه قلعه عسکر به کرمان واقع است . کوهستانی و سردسیر است و 85 تن سکنه دارد. آبش از قنات . محصولش غلات و حبوبات . شغل اهالی زراعت وراهش مالرو است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 8).