معنی کلمه القاهرة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
القاهرة. [ اَ هَِ رَ ] (اِخ ) پایتخت کشور مصر. رجوع به قاهره شود.