معنی کلمه لکفریس در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
لکفریس . [ ل ُ ک ُ ] (اِخ ) نام موضعی در آسیای صغیر. رجوع به ایران باستان ج 2 ص 1102 شود.