معنی کلمه ظهون در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ظهون . [ ] (ع اِ) سنّور وحشی است و به فارسی گربه ٔ دشتی نامند. (فهرست مخزن الادویة).