معنی کلمه پلمن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
پلمن . [ پ ُ ل ِ م ُ ] (اِخ ) آنطونیوس . نام یکی از سوفسطائیان یونان که از 98 تا 138م . در ازمیر بتدریس پرداخته و دو گفتار از وی در دست است .