معنی کلمه العبان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
العبان . [ اُ ع ُ ] (ع ص ) مرد بسیار بازیگر. (منتهی الارب ). آنکه بسیار بازی کند. (از اقرب الموارد).