معنی کلمه ژرژل در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ژرژل .[ ژُ ژِ ] (اِخ ) آبه ژان فرانسوا. سیاستمدار فرانسوی متولد و متوفی در برویر(وُژ) (1731-1813 م .).