معنی کلمه گلبت در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
گلبت . [ گ َ ب َ ] (اِ) کشتی و جهاز بزرگ و معرب آن جلبت باشد. (برهان ). رجوع به گلبط شود.