معنی کلمه لکبد در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
لکبد. [ ل َ ب َ ] (اِ) سیلی و طپانچه . (از مجعولات شعوری ).