معنی کلمه سحتب در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
سحتب . [ س َ ت َ ] (ع ص ) مرد دلاور بسیار اقدام کننده بر امور. (منتهی الارب ) (آنندراج ). الجری ٔ الماضی . (ذیل اقرب الموارد).