معنی کلمه دربخق در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
دربخق . [ دَ رَ خ َ ] (اِخ ) نام دو ده است در مرو. (از منتهی الارب ).