معنی کلمه طیماثیوس در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
طیماثیوس . (اِخ ) جاثلیقی از ملت نصاری در عصر هارون الرشید خلیفه ٔ عباسی . (تاریخ الحکماء قفطی چ لیبسیک ص 383). و این نام درعیون الانباء ج 1 ص 174 طیمانیوس الجاثلیق آمده است .