معنی کلمه ظهوری در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ظهوری . [ ظُ ] (اِخ ) از قدمای شعرای عثمانی است منسوب به خانواده ٔ دلبندزاده از اهل مناستر و به همانجا درگذشته است .