معنی کلمه قرطال در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قرطال . [ ق ِ ] (ع اِ) کواره . (بحر الجواهر).

کندوی زنبور عسل . (بحر الجواهر: کواره ).