معنی کلمه التیام در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
التیام . [ اِ ] (ع مص ) (از «ل وم ») نکوهیده شدن .

نکوهش پذیرفتن . (منتهی الارب ).