معنی کلمه زکک در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
زکک . [ زَ ک َ ] (ع مص ) زک ، زکا و زککاً؛ تنگاتنگ رفت یا جهت سستی و ناتوانی کوتاه گام رفت . (منتهی الارب ). رجوع به زک شود.