معنی کلمه ظهور در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ظهور. [ ظُ ] (اِخ ) شهری است در بحر از سرزمین مَهرة در اقصای یمن .