معنی کلمه التطاع در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
التطاع . [ اِ ت ِ ] (ع مص ) لیسیدن .

خوردن همه ٔ آب حوض و خنور را. (منتهی الارب ). جمله آب که در حوض و اناء باشد خوردن . (از تاج المصادر بیهقی ).