معنی کلمه ولی آباد در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ولی آباد. [وَ ] (اِخ ) دهی است جزو دهستان زهرا از بخش بوئین شهرستان قزوین واقع در 3 هزارگزی راه عمومی ، دارای 267 تن سکنه . رجوع به فرهنگ جغرافیایی ایران ج 1 شود.