معنی کلمه گلان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
گلان . [ گ ُ ] (اِخ ) دهی است از دهستان کلاترزان بخش رزاب شهرستان سنندج ، واقع در 27هزارگزی شمال رزاب و 9هزارگزی جنوب سنندج به مریوان . هوای آن سردسیر و دارای 100 تن سکنه است . آب آن از رودخانه و چشمه و محصول آن غلات ، لبنیات و توتون است . شغل اهالی زراعت و گله داری و راه آن مالرو است . گلان را درخوجذام گویند، زیرا در این محل جذامی دیده شده است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 5).