معنی کلمه ولی آباد در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ولی آباد. [وَ ] (اِخ ) دهی است جزو دهستان حومه ٔ بخش زرند شهرستان ساوه واقع در 8 هزارگزی راه عمومی . دارای 120 تن سکنه است . رجوع به فرهنگ جغرافیایی ایران ج 1 شود.