معنی کلمه الانی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
الانی . [ اَ ] (اِخ ) نام طایفه ای از شعبه های لر کوچک است . (تاریخ گزیده نسخه ٔ چاپ عکسی ص 547).