معنی کلمه کجل در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
کجل . [ ک َ ج َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان کاغذکنان بخش کاغذکنان شهرستان هروآباد. کوهستانی و معتدل . دارای 587 تن سکنه است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4).