معنی کلمه ظهرین در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ظهرین . [ ظُ رَ ] (ع اِ) نماز ظهر و عصر. رجوع به صلوة شود.