معنی کلمه پلچی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
پلچی . [ پ ُ ] (اِ) خرمهره را گویند... (برهان قاطع). پُلژی . (مهذب الاسماء). خرز.