معنی کلمه عزالدین در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
عزالدین . [ ع ِزْ زُدْ دی ] (اِخ ) طغرل طغان خان . هشتمین از حکام بنگاله . رجوع به طغان خان و به طبقات سلاطین اسلام شود.