معنی کلمه پلتاوا در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
پلتاوا. [ پ ُ ] (اِخ ) نام ایالتی از ایالات روسیه محدود به ایالات چرنیکوف ، کورسک ، خارکف ، یکاترنیوسلاو، و کیف . مساحت آن 49895 هزارگز مربع و اراضی آن عبارت است از جلگه های حاصلخیز پهناور و چراگاههای زیبا. و در این سرزمین اسب های بسیار بعمل می آورند. (قاموس الاعلام ترکی ذیل پولتاوه ).