معنی کلمه گلابوند در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
گلابوند. [ گ ُ لاب ْ وَ ] (اِخ ) ده کوچکی است از دهستان باغ ملک بخش جانکی گرمسیر شهرستان اهواز، واقع در 3هزارگزی شمال باختری باغ ملک ، کنار راه اتومبیل رو هفتگل به ایذه . دارای 40 تن سکنه است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 6).