معنی کلمه اکمن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
اکمن . [ اَ م َ ] (ع ن تف ) در کمین تر. - امثال : اکمن من جدجد . اکمن من عیث . (یادداشت مؤلف ). و رجوع به کمین شود.