معنی کلمه ولوب در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ولوب . [ وُ ] (ع مص ) رسیدن و پیوستن هرچه باشد.

درآمدن در چیزی و شتافتن . (منتهی الارب ) (اقرب الموارد) (آنندراج ).