معنی کلمه چما در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
چما. [ چ َ ] (اِخ ) قصبه ٔ مرکزی دهستان کوهبنان بخش راور شهرستان کرمان که در 57 هزارگزی شمال باختری راور کنار راه فرعی راور به کرمان واقع است . کوهستانی و سردسیر است و 3000 تن سکنه دارد. آبش از دو رشته قنات . محصولش غلات . حبوبات و لبنیات . شغل اهالی زراعت و گله داری ، صنایع دستی زنان بافتن پارچه و کرباس و راهش ماشین رو است . این آبادی شعبه هائی از ادارات دولتی دارد و بنای مقبره ٔ شیخ ابوسعید که از ابنیه ٔ قدیمی است در این محل واقع است لیکن تاریخ بنا نامعلوم است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 8).