معنی کلمه باغ گیو در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
باغ گیو. (اِخ ) دهی است از دهستان ارزوئیه ٔ بخش بافت شهرستان سیرجان که در 88 هزارگزی جنوب بافت بر سر راه مالرو خبر به ده سرد واقع است و8 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 8).