معنی کلمه اکلة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
اکلة. [ اِ ل َ ] (ع مص ) اکله . خارش کردن . (ناظم الاطباء).