معنی کلمه متشاف در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
متشاف . [ م ُ ت َ شاف ف ] (ع ص ) خورنده ٔ همه ٔ باقی آب را از پیاله . (آنندراج ) (از منتهی الارب ) (از اقرب الموارد). کسی که می آشامد آنچه را که در پیاله باشد. (ناظم الاطباء).

گیرنده ٔ همگی چیزی را. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد). و رجوع به تشاف شود.