معنی کلمه طیطاق در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
طیطاق . [ ] (اِخ ) دهی از دهستان سارال بخش دیواندره ٔ شهرستان سنندج در 25 هزارگزی جنوب باختری دیواندره و 6 هزارگزی کانی کبود. کوهستانی و سردسیر با 95 تن سکنه . آب آن از چشمه . محصول آنجا غلات و توتون . شغل اهالی زراعت و گله داری . راه آن مالرو است . (فرهنگ جغرافیائی ایران ج 5).