معنی کلمه طیط در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
طیط. (ع ص ) طوط. مرد درازبالا.

احمق . نادان .

گشن تیزشهوت . (منتهی الارب ) (آنندراج ).

(اِ) بعربی باشق است و خفاش را نیز نامند. (فهرست مخزن الادویه ).