معنی کلمه نبایوط در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
نبایوط. [ ن َ ] (اِخ ) نبایوت . رجوع به نبایوت و نیز رجوع به تاریخ اسلام ص 16 شود.