معنی کلمه غنسیدیقوس در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
غنسیدیقوس . [ ] (اِخ ) غنوسیدیقوس . نام پدربقراط اول . رجوع به عیون الانباء ج 1 ص 22 و 24 شود.