معنی کلمه طیسقون در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
طیسقون . [ طَ س َ ] (اِخ ) صورتیست از طیسفون . نام شهری است در ایران زمین و آن پای تخت پادشاهان ایران بوده . (برهان ) (شعوری ج 2 ص 166).