معنی کلمه چم کلان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
چم کلان . [ چ َ ک َ ] (اِخ ) دهی از بخش دره شهر شهرستان ایلام که در 9 هزارگزی شمال باختری دره شهر و 9 هزارگزی جنوب راه مالرو ودره شهر به هندمینی واقع است . کوهستانی و گرمسیر است و 336 تن سکنه دارد. آبش از رودخانه ٔ سیکان . محصولش غلات ، لبنیات و حبوبات . شغل اهالی زراعت و گله داری وراهش مالرو است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 5).