معنی کلمه قرشفه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قرشفه . [ ق َ ش َف َ ] (اِخ ) جایی است در بلاد روم . (معجم البلدان ).